mezőberény logó
A régi oldal 2005 - 2011 közötti cikkei
  • Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja tájékoztatója
  • 2011-10-18 08:36


A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Európai Uniós forrásból „Vállalkozás-keltetõ” innováció transzfer projekt megvalósítását tûzte ki célul, START-UP-MODEL néven.

A „keltetõ” keretében történõ vállalkozás indítása lehetõvé teszi a jó gazdasági projekttel rendelkezõ, vállalkozni szándékozó álláskeresõ részére, hogy kipróbálhassa tevékenységét anélkül, hogy õ maga vállalkozóvá válna és viselné annak kockázatait.

Hogyan is lehetséges ez?


A 12 hónapos program keretében 20 fõ álláskeresõ részére biztosítunk lehetõséget arra, hogy képzésen vegyen részt, elindítsa vállalkozását, majd saját nevében végezze vállalkozói tevékenységét védett keretek között, folyamatos mentori segítséggel.

Az elsõ hat hónap alatt egy olyan gyakorlat orientált képzési programon vehetnek részt, mely felkészíti õket a vállalkozó létre, betekintést nyerhetnek a vállalkozói szféra rejtelmeibe, felkészítjük õket a buktatók elkerülésére és biztosítjuk a vállalkozás kipróbálásának lehetõségét. A program kockázatmentességét az adja, hogy a vállalkozó jelöltek vállalkozási tevékenységüket saját maguk végzik, de nem a saját nevükben. Õk a program elsõ szakaszában mindvégig álláskeresõk maradnak és mint képzésen részt vevõk keresetpótló juttatásban részesülnek (ennek összege a minimálbér 60%-a). A program kezdetétõl vállalkozási, pénzügyi, jogi ismeretekre nem kizárólag képzés keretein belül tehetnek szert, hanem személyre szabott mentori program alanyai lesznek. A mentorok olyan személyek, olyan segítõk, akik valós segítséget képesek nyújtani gazdasági, jogi és marketing területen egyaránt, valamint jelentõs tapasztalattal, ismerettel rendelkeznek a vállalatirányításhoz szükséges bürokrácia területén is.

A program második szakaszában hat hónapig vállalkozóvá válási támogatásban részesítjük a programba vont személyeket (minimálbérrel megegyezõ összeg). Ekkor a képzési program keretében már kipróbált vállalkozói tevékenységét folytathatja saját nevében, kiküszöbölve a kezdeti nehézségeket, problémákat.

Kik jelentkezhetnek a programra?

Bárki, aki rendelkezik egy életképes, gazdasági projekt elindításához szükséges tervvel, az ahhoz szükséges szakképesítéssel és regisztrált álláskeresõ.

E programban olyan gazdasági tevékenység elindítását tudjuk támogatni, mely nem jár beruházási igénnyel, viszont a jelöltnek szüksége van a vállalkozás elindításához szükséges jogi, gazdasági, marketing ismeretekre, valamint stratégiai iránymutatásra.

Jelentkezés módja

A mellékelt jelentkezési lap kitöltésével, melyet a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségein adhat le, 2011. október 21-ig. Ezek után levélben értesítjük a felvételi eljárás folyamatáról és a kiválasztás eredményérõl.

 

 

 

 

Vállalkozásindítás kockázat nélkül!

A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a vállalkozás-fejlesztésben élen járó Békés megyei szervezetekkel Európai Uniós forrásból „Vállalkozás-keltetõ” innováció transzfer projektet valósít meg.

A „Vállalkozás-keltetõ” keretében lehetõségük nyílik a jelentkezõknek, hogy kipróbálják önmagukat és vállalkozásuk mûködõképességét anélkül, hogy viselnék a vállalkozóvá válás kockázatait.

A program 12 hónapig tart, és a következõket nyújtja

Gyakorlatorientált képzés

Hat hónapos idõtartam alatt a vállalkozói létre történõ felkészítés és lehetõség nyílik a saját vállalkozás kipróbálásának lehetõségére védett keretek között. A résztvevõk álláskeresõk maradnak és a képzés ideje alatt keresetpótló juttatásban részesülnek.

Vállalkozóvá válási támogatás

A következõ hat hónapban támogatásban részesülnek a résztvevõk, ahol a sikeresen kipróbált vállalkozói tevékenység folytatására nyílik lehetõség.

Folyamatos mentorálás

A program kezdetétõl személyre szabott segítség mentorok részvételével, akik gazdasági, jogi, marketing, vállalkozási, pénzügyi témák mellett, stratégiai iránymutatást is nyújtanak, valamint segítenek eligazodni a bürokrácia útvesztõiben.

 

 

Indítsa el vállalkozását ...

 

 

jelentkezesilap.doc


  • Koltay Róbert
  • 2011-10-18 14:45


Koltay Róbert humoros önálló estjén szórakozhatott  az érdeklõdõ közönség Mezõberényben a könyvtárban.

  • Értesítés!
  • 2011-10-19 09:28


A TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft. értesíti a a lakosságot, hogy 2011. november 1-jei (kedd) szemétszállítási körzet szemétszállítását a munkaszüneti nap  miatt 2011. október 29-én (szombaton) végzi el.

Az õszi lomtalanítás tervezett idõpontja 2011. november 5.  • Meghívó
  • 2011-10-19 15:46


Tisztelettel meghívom Mezõberény 3. sz. választókörzet lakóit

2011. november 9-én 17 órakor tartandó lakossági fórumra.

A fórum helyszíne:

Mezõberény Kistérségi Általános Iskola, Luther tér 1.

/102-es tanterem/


Téma: Az elmúlt egy éves munkáról tájékoztatás

Lakossági felvetések

Vendégünk lesz: Siklósi István polgármester úr

Szeretettel várom a körzet valamennyi választópolgárát!

 

Szekeres Józsefné

önkormányzati képviselõ


  • Kulturális Napok
  • 2011-10-19 15:49


 A Mezõberényi Kistérségi Általános Iskola Kulturális Napok Városismertei vetélkõje - a nyolcadik osztályosok szervezésében - került megrendezésre. Az 5-6-7. évfolyam 24 csapata hat helyszínen adott számott tudásáról.
Cikkhez tartozó fotók