mezőberény logó
A régi oldal 2005 - 2011 közötti cikkei
  • Álláshirdetés
  • 2011-10-19 17:56


Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat
Igazgatás

Gazdasági vezetõ

beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:

határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidõ

A vezetõi megbízás idõtartama: A vezetõi megbízás határozott idõre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5650 Mezõberény, Juhász Gyula utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény gazdálkodásának tervezése-végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Fõiskola, pénzügyi-számviteli végzettség, vagy felsõoktatásban szerzett egyéb végzettség és legalább államháztartási mérlegképes könyvelõi képesítés, valamint szerepel az Szám.tv. 151.§ (3) bek. szerinti nyilvántartásban és rendelkezik a feladat ellátására jogosító engedéllyel,

§         Költségvetési gazdálkodás - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintû Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

§         Fényképes önéletrajz, végzettségeket igazoló dokumentumok másolata, nyilvántartásba vételi igazolás, hatósági bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

§         Vezetõi tapasztalat

A beosztás betölthetõségének idõpontja:

A beosztás legkorábban 2011. december 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Váradiné Szász Éva nyújt, a 66/515-536 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat címére történõ megküldésével (5650 Mezõberény, Juhász Gyula utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 4/2011. , valamint a beosztás megnevezését: Gazdasági vezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Érvényes pályázatot benyújtókat meghallgatja a pályázatot elõkészítõ bizottság. A pályázatok értékelése, valamint a személyes meghallgatás eredménye alapján a pályázó személyérõl a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázókat a pályázat eredményérõl írásban tájékoztatjuk. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Mezõberény Város Honlapja - 2011. október 21.

§         Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat Honlapja - 2011. október 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezobereny.hu; human.mezobereny.hu honlapon szerezhet.

 


  • Hirdetmény
  • 2011-10-20 08:13

 

 

Mezõberény Város önkormányzata értékesítésre felkínálja a Mezõberény, Hajnal u. 2-4. szám alatti Mezõberény 3714/1 hrsz-ú kivett üzem megjelölésû ingatlanját. (volt Mezõberényi Bútoripar Rt. telephelye)

 


A 2,5 ha-on fekvõ 10.000 m2 beépített ingatlant részben, vagy egészben kívánja az önkormányzat értékesíteni. A vételi ajánlatban meg kell jelölni, hogy az ingatlan melyik részét, vagy részeit valamint az ingatlant milyen célból kívánja megvásárolni a pályázó. Az értékesítés feltételeirõl bõvebb felvilágosítást nyújt Mezõberény város polgármestere a Városházán, vagy a (66) 515-502-es telefonszámon.

 

A pályázat benyújtási határideje:  2011. október 24 (hétfõ) 10 óra. 


  • HIRDETMÉNY
  • 2011-10-20 14:10


Hirdetmény útépítési engedélyezési eljárás megindításáról - Mezõberény, Thököly, Mátyás kir., Zrínyi és Vásártér utcák átépítése, Kálvin tér -Vasút utca és Kinizsi - Vésztõi utca kerékpárutak építésérõl: bõvebben: ITT/1, ITT/2

  • "Érik a szõlõ ..."
  • 2011-10-20 15:04


 A Múzeumok Õszi Fesztiválja programsorozat keretében múzeumpedagógiai foglalkozást szerveztek a muzeális gyüjtemény munkatársai. Az általános iskola 4. évfolyamos diákjai ismerkedhettek a betakarítással, szürettel kapcsolatos népszokásokkal. (A képre kattintva újabb felvételek tekinthetõk meg.)


Ismerkedhettek a kukoricamorzsolás hagyományos módjával, írhattak  lúdtollal, kukorica csutkából górét építhettek, a Mécses Egyesület munkatársai segítségével pedig kukorica csuhéból állatfigurákat készíthettek.

Cikkhez tartozó fotók

  • Tájékoztatás
  • 2011-10-21 14:26


A MÁV-START Zrt. tájékoztatta a KTI Nonprofit Kft. Dél-alföldi Közlekedésszervezõ Irodát az elkövetkezendõ idõszakban esedékes vágányzárakkal kapcsolatban.

Az önök kistérségében a következõ idõpontokban az alábbi vonalszakaszokon fog vágányzári menetrend életbe lépni:

2011. november 2-tõl 19-ig a 120. vonalon Szolnok és Lõkösháza közt;

2011. november 14-én a 120. vonalon Békéscsaba és Murony közt;

Bõvebben: módosított menetrend, vonatpótló autóbusz közlekedése