mezőberény logó
A régi oldal 2005 - 2011 közötti cikkei
 • Fogyatékos emberek nemzetközi napja - Mezõberényben is
 • 2006-01-17 15:32


A Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja alkalmából találkozót hívott össze a Mezõberényben mûködõ "Fogjunk össze!" Közhasznú Egyesület, a környéken tevékenykedõ, fogyatékkal élõ közösségek számára. A rendezvény jelmondata: "Fogjunk össze a másság elfogadásáért!"- volt.Az összejövetelnek a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ adott otthont. Célunk megvalósításához az anyagi háttér egy részét a városi önkormányzat Kulturális Bizottsága biztosította. Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntõje után a mûsort a helyi "LEG A LÁB" néptánccsoport elõadása nyitotta.
A mezõberényi Napsugár Gondozási Központ képviseletében Benkõ László énekhangjával nyûgözte le a közönséget. Egyesületünket Máté Norbert és Mizsik Zsolt képviselte. Békéscsabáról érkeztek a Valóság Színpad tagjai, akik szép szövegmondással, tiszta artikulációval bizonyították be, hogy a tehetség mindenkibõl elõvarázsolható. Különleges, rendhagyó klippet mutatott be a Vadvirág-Esély-Klub Orosházáról érkezõ kis csapata. A Vésztõi Sérült Gyermekekért Egyesület színeiben érkezõ fiatalok verssel és citerajátékkal kedveskedtek. A szünetben kézmûves foglalkozáson együtt készítettünk karácsonyi díszeket a résztvevõkkel. A rendezvény díszvendégei a Budapestrõl meghívott "A zene mindenkié!" Egyesület Parafónia zenekar tagjai és segítõi voltak. Karmesterük - Fabényi Réka - meghatóan szép mûsort állított össze. Hallhattunk Bachot, Beethovent, Vivaldit, és még sok híres klasszikus mûvét. A hangverseny része volt az az elõadás, mely a Heirich Ullrich által megalkotott, Vetõ
Anna által adaptált hangszeres zenetanítási módszert mutatta be. Az elõadás szívet-lelket melengetõ volt, melyet véget nem érõ vastaps kísért. Bárcsak sokkal több meghívott hallhatta volna ezt a csodát!
A rendezvény létrejöttét segítették: Mezõberény Város önkormányzata, a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ, a Városi Könyvtár, a Fornetti, Pecze Péter, Kiszely Papír, Szabó László, Furtai Mária.

 Köszönjük nekik!

Miklósik Béláné, az egyesület vezetõje


 • Fül - orr - gégészeti szakrendelõ
 • 2006-01-18 15:55 

Dr. Hegyi Ibolya
Mezõberény, Petõfi u. 5/1
Tel.: 423 - 733

Rendelési idõ:
hétfõ: 8.00-12.00
kedd: 8.00-12.00
szerda: 8.00-12.00
péntek: 8.00-12.00

Hallás- és allergia vizsgálat (elõjegyzés alapján történik)
hétfõ: 12.00 -14.00
kedd: 12.00-14.00
szerda: 12.00-14.00
csütörtök: 8.00-14.00
péntek: 8.00-14.00


 • Pályázatok
 • 2006-01-19 15:00


Mezõberény Város önkormányzati Képviselõ - testülete  2006-ban is pályázatot írt ki
városi rendezvények és nemzetközi kapcsolatok ápolása témakörökben.
A pályázati kiírások és az adatlapok letölthetõk


 

Pályázat kiírás városi rendezvények támogatására
Pályázati kiírás nemzetközi kapcsolatok ápolására
Adatlap


 • Startol a város honlapja
 • 2006-01-23 10:35


Cservenák Pál Miklós polgármester jelképesen, egy start gomb megnyomásával veszi át és indítja útjára  Mezõberény új honlapját a januári testületi ülésen.  Arról , hogyan érte el mai formáját a honlap, rövid összefoglalót olvashatnak "Egy kis honlap-történelem" címmel.


 

EGY KIS HONLAP-TöRTÉNELEM

 

Kezdetben volt a lelkesedés, a szorongás és az ámulat

Amikor a számítógépek lassan beléptek a mindennapi életünkbe, sokan, sokféleképpen reagáltunk. Voltak, akik lelkesen üdvözölték, mások szorongani kezdtek, féltve saját egzisztenciájukat és a világot is attól, amit a gépek hozhatnak. És napról napra ámultunk
a feltáruló lehetõségeken! Elõbb csak a szövegszerkesztõ adta szép és könnyen javítható küllemen, késõbb az idõben és térben való hihetetlen kommunikációs lehetõségen.

 

Home page

Leginkább így hívták az azóta megmagyarosodott honalapot.
Tudtuk róla, hogy fontos információkat tehetünk rá, tudtuk, hogy ez a világ bármely táján megtekinthetõ és tanultuk a technikáját. Schultz György - aki ma jelentõs számítástechnikai céget mûködtet a városban  - kezdetben barátságból segített a könyvtárnak.

A fejlõdés gyorsabb volt, mint gondoltuk.
Hamarosan a városnak rendszergazdára lett szüksége, és a honlap kérdése is egyre gyakrabban vetõdött föl.

 

www.mezobereny.hu

Aztán megszületett az elsõ honlap-kezdemény. A városháza szép épülete volt a nyitólapon, és mûködött néhány praktikus dolog, például saját levelezési rendszer, webfelületen.
Alkalmanként webkamera segítségével lehetett látni a városháza elõtti forgalmat és a Berényi napokat is.
Siklósi István, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke kezdettõl fogva támogatója, sok-sok lehetõséget végignézõ munkása, mozgatója volt a helyi informatikai hálózat fejlesztésének.
A "hogyan tovább" módján gondolkodva  kapóra jött egy pályázat, ahol önkormányzatok pályázhattak saját weblap készítésére.

 

http://onka.matavcom.hu

Ezen a címen lehetett elérni azt a portált, amelynek feltöltésére a pályázat lehetõséget adott.
Néhány sablonból lehetett kiválasztani a megfelelõ formát, azt kellett - minimális képzés után -  feltölteni tartalommal.
A tartalmi feltöltésre a Városi Könyvtár kapott megbízást.

A pályázati idõ letelte után az önkormányzat nem kötött újabb szerzõdést a portált mûködtetõ szervezettel, úgy döntött, saját erõbõl fejleszt honlapot.
Sajnos, ennek a technikai- és anyagi feltételei elég nehezen teremtõdtek meg, sok más feladat mögött háttérbe szorultak.

Új lendületet kapott az elképzelés Papp Zoltán munkássága nyomán, amikor a rajztanár-festõmûvész önkormányzati képviselõ lett.

 

Mûalkotás és technika

Papp Zoltán képeit, alkotói tehetségét ismerik a mezõberényiek, éppen ezért korábban is szóba került a munkába való bevonása.
Lelkesen fogott a feladathoz, mûvészi szintû lapok születtek keze nyomán. De éppen sokszínûségük, bonyolultságuk miatt nagy technikai felkészültséget igényeltek, szellemiekben és eszközökben is.
A fejlesztõk segítségére sietett Süle Mihály, aki  szabadidejébõl sok-sok órát szánt arra, hogy a képzõmûvészetileg igényes munka úgy jelenjen meg a képernyõn is, ahogyan azt a mûvész elképzelte.
Túlterheltség, eszközök hiánya a technikában, kevés, ráfordítható összeg nehezítette a fejlesztõk helyzetét.
Ekkor nagyon határozott döntést hozott a testület: nem próbálkozik tovább helyi erõbõl megoldani a feladat technikai részét, megbízza az Ipont Consulting Kft-t, készítse el Mezõberény város honlapját, a desingben használja fel Papp Zoltán grafikáit. Újra megbízta a Városi Könyvtárat a tartalmi feltöltéssel és személy szerint e sorok íróját a program menedzselésével.

Ezután többszöri konzultációra került sor az Ipont Consulting Kft munkatársai, Korcsok Zoltán  és Rónavölgyi Tamás, valamint dr. Hantos Katalin jegyzõ, Papp Zoltán képviselõ és Várfalvi Erzsébet részvételével. Ennek eredményeként január 9-én tesztelésre átvettük a honlapot, és megkezdtük az anyag feltöltését.

A munka - mostmár mindenki számára  - látható részét Cservenák Pál Miklós polgármester mutatja be a januári testületi ülésen.

Várfalvi Erzsébet


 • Városházi hírek
 • 2006-01-23 14:32


 

Január 27-én  pénteken 15 órakor tartja soron következõ ülését Mezõberény Város önkormányzati Képviselõ-testülete a Városháza tanácstermében.


Az ülés napirendjei a következõk:

 1. Tájékoztató az elõzõ zárt testületi ülésen hozott határozatokról. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
  Elõadó: Cservenák Pál Miklós polgármester
 2. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl.
  Elõadó: Cservenák Pál Miklós polgármester
 3. Mezõberény Város önkormányzata 2006. évi költségvetésének elõterjesztése
  Elõadó: Cservenák Pál Miklós polgármester
 4. Bejelentések
 5. Zárt ülés

 

*****

Mezõberény város önkormányzata és a Körös Volán Autóbuszközlekedési Rt. Békéscsaba együttmûködési megállapodást írt alá. Ennek alapján 2006-ban 2 millió forint összegû támogatást kap a város a buszközlekedésre is használatos városi utak felújítására.

*****

Megváltozik a rendeltetése a Liget tér 5. sz. alatti épületnek, mely az elmúlt években óvodaként funkcionált. A Békési Kistérségi Társulás által meghirdetett és sikeres pályázat révén az épület a jövõben pedagógia szakszolgálatnak ad otthont.

*****

A Nemzeti Kateszteri Program keretében Mezõberény külterületérõl digitális ingatlannyilvántartási térkép készült.2005. december 20-tól vehetõ igénybe ez a szolgáltatás. A térképmásolat díjai nem változtak.