mezőberény logó
A régi oldal 2005 - 2011 közötti cikkei
  • Coriolanus
  • 2006-02-06 09:12


Orlai Petrics Soma: Coriolanus

 

2004. május Mezõberényi Hírmondó Rövid hír tudatta az olvasóval, restaurálás után visszakerült a Városháza dísztermébe Orlai Petrics Soma Coriolanus címû mûve,melyet 1869-ben alkotott a mester.


 

A monumentális alkotás (140x260cm) méltó helyre került a díszterembe. A termet nemzetünk, városunk jelképei díszítik. Jelképes üzenetet hordoz maga a festmény is. Elsõ pillantásra látjuk a képen szereplõ alakok öltözetébõl, hogy a festmény az ókort idézi. Marcona fegyveresek fognak közre kétségbeesett nõket, gyermekeket. A háttérben egy várost, annak ellenpontjaként a festmény másik oldalán sátrakat láthatunk. A középpontból egy szigorú tekintetû feketeruhás nõalak emelkedik ki, jobb kezével a városra mutat, baljával figyelmeztetõ mozdulatot tesz egy elõtte ülõ fegyveres felé, aki nem mer a szemébe nézni. A rendíthetetlenséget tükrözõ nõalakot az elõtérben fehér ruhás, térdeplõ, hozzá hajoló, benne támaszt keresõ nõk, gyermekek fognak közre. Szemükben félelemmel, kétségbeesetten tekintenek az elõttük ülõ hatalmat, erõt sugárzó fegyveresre, egyikük térdre borult, kezét imára kulcsolja. A többi fegyveres arca, mozdulata, gesztusa az azonnali harcot, a támadást sürgeti a bizonytalannak látszó vezérétõl. A harcosai körében kétségtelenül nagy tekintélynek örvendõ, hatalmának tudatában levõ embert azonban most egy, az övénél is nagyobb erõ megadásra készteti. Az ellentétek határozzák meg a festményt, ellentét a színekben, tárgyakban, az emberek mozdulataiban, tekintetében, de a legnagyobb ellentét az egymásnak feszülõ érzelmek, akaratok, indulatok ellentétében rejlik. A képet ihletõ történet viszonylag rövid és egyszerû. Gaius Marcius a római elõkelõ család ifjú sarja a volkszok lakta Corioli város elfoglalása, elpusztítása során (Kr.e. 493-ban) tanúsított bátorságáért kapta a Coriolanus nevet. Mást nem is fogadott el dicsõ tettéért. Ezután még a legelõkelõbbek közül is kitûnt büszkeségével. Népével szemben is igen gõgös volt. Consulságra pályázott, de azt elnyerni nem tudta. A fiaskóért a római népet okolta, ezért el akarta venni tõlük a népképviseleti jogot. Bosszúja nem érte be ennyivel, egy éhínség idején megakadályozta, hogy a szegények gabonához jussanak. Ezért bevádolták és elítélték. Korábbi ellenségeihez, a volszkusokhoz menekült, hogy azok segítségével a közembereket megfenyítse. Szövetségeseivel eljutott Róma kapui elé, sorban pusztítva a szegények birtokait, megkímélve a gazdagokét. A gazdag patríciusok ezért nem kívántak hadba vonulni Coriolánus ellen, mígnem a nép elégületlensége annyira fokozódott, hogy kénytelenek voltak a szenátorok küldöttséget meneszteni Coriolánushoz.

Küldöttségük, mint korábban a papok küldöttsége is, dolgavégezetlenül tért vissza Rómába. A városra a pusztulás várt, hisz nem teljesíthették Coriolánus követelését, hogy avolszkoktól elvett földet visszaadják. Végül a római nõk mentették meg városukat. A küldöttséget Vetúria, Coriolánus anyja vezette, tagja volt még elhagyott felesége Volumnia, valamint árván hagyott két kisgyermeke is. Az anya kérése megtörte a dacos fiút, aki állítólag e szavakkal adta meg a visszavonulási parancsot: “Rómát megmentetted anyám, de elvesztetted fiadat. A festmény az önzés, a zsarnokság, az embertõl elrugaszkodott nagyravágyás elítélésének jelképe. Orlai így fogalmazott: “S nem ez uralkodik-e most, nem ez uralkodott ezredek elõtt, s ha az ember nem vetkezheti le természettül adott ördögi tulajdonait (tulajdonságait), mit vár mégis jobbat a jövõben. A téma írókat, zeneszerzõket, festõket is megihletett. Shakespeare Coriolanus címmel írt tragédiát, Petõfi Sándor 1848-ban, Eörsi István1994-ben fordította magyarra. H. J. von Collin az 1700-as évek végén Coriolan címmel drámát írt. A Katona József Színház 1987-ben Berlinben is elõadta Schakespeare tragédiáját. A zenemûvek közül Beethoven Coriolan nyitányát kell kiemelni, melyet a közelmúltban tûzte mûsorára a MATÁV Szimfonikus Zenekara Ligeti András vezetésével

Körösi Mihály

Lásd még:

 

Körösi Mihály: Képek Orlai Petrics Soma életébõl. Mezõberény, 2005. Magánkiadás

http://www.hung-art.hu/frames.html?/magyar/o/index.html

http://www.keresztenymuzeum.hu/collections.php?mode=work&wid=152&page=0&vt

Cikkhez tartozó fotók

  • XIII. FARSANG KUPA
  • 2006-02-06 15:00


A Molnár Miklós Sportcsarnokban január 28-án az 1995/96-os korosztály küzdött egymással a Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola által szervezett XIII. Farsang Kupa játékokon. 

Tíz csapat nevezett be.A torna végül a házigazdák fölényes gyõzelmével ért véget, akik gyönyörû játékkal, szebbnél-szebb gólokkal örvendeztették meg a közönséget.
Kajlik Péter tanítványai minden mérkõzésüket megnyerve utasították maguk mögé a népes mezõnyt. A  döntõben a szeghalmi csapattal szemben  7:2 arányban bizonyultak jobbnak.

 

Végeredmény:


1. Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Ált. Isk. "A"
2. Szeghalom
3. Belvárosi Ált. Isk. Békéscsaba
4. Benka Gyula Evangélikus  Ált. Isk. Szarvas
5. Szabó Pál Téri Ált. Isk. Békéscsaba
6. Szegedi Kis István Ref. Ált. Isk. Békés
7. Szarvasi Focisuli FC
8. Gyulai Sportiskola
9. Orosháza
10. Mezõberény- Bélmegyer Kistérségi Ált. Isk. "B"

 

Különdíjak:


Legjobb kapus: Balogh Csaba (Mezõberény "A")
Legjobb játékos: Szappanos Kristóf (Benka Gy.  Evangélikus Ált. Isk. Szarvas)
Gólkirály: Burai Dávid (Mezõberény) 9 góllal
Legjobb berényi játékos: Csákó Gergõ (Mezõberény "A")


A Farsang Kupa küzdelmei február 4-én folytatódnak az 1993/94-es korosztály tornájával, majd február 18-án a serdülõ csapatok mérkõzéseivel.


  • XIII. FARSANG KUPA 2.
  • 2006-02-06 15:23


Február 4-én folytatódtak a XIII. Farsang Kupa küzdelmei a Molnár
Miklós Sportcsarnokban rendezett gyermeklabdarúgó tornán.
Ezennel az 1993/'94-es korosztály nyolc csapata szállt versenybe a díszes trófeáért.Akárcsak az elõzõ héten, újból a házigazdák bizonyultak a legjobbnak.
Kajlik Péter tanítványai minden mérkõzésüket megnyerve hódították el a kupát.


Végeredmény:


1.Mezõberény-Bélmegyer Kist. Ált. Isk. "A"
2.Benka Gyula Evangélikus Ált. Isk. Szarvas
3.Szabó Pál Téri Ált. Isk. Békéscsaba
4.Szeghalom
5.Kondoros
6.Belvárosi Ált. Isk. Békéscsaba
7.Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Ált.Isk. "B"
8.Szegedi Kis István Ref. Ált. Isk. Békés

 

Különdíjak:


Legjobb mezõnyjátékos: Balogh Roland (Mezõberény "A")
Legjobb kapus: Adamik Dávid (Mezõberény "A")
Gólkirály: Bognár Dávid 8Szabó Pál Téri Ált. Isk. Békéscsaba)
Legjobb mezõberényi játékos: Csipke Adrián (Mezõberény "A")

 

Az  idei Farsang Kupa küzdelmei a serdülõ korosztály tornájával zárulnak februás 18-án.  


  • Az Erdélyi Kör bálja
  • 2006-02-06 15:51

 


2006. február 11-én batyus farsangi mulatságot rendez a Mezõberényi Erdélyi Kör a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban.


 

 

 

 

Mûsor:

 

HARANGLÁB  népzenei együttes  (Zalaegerszeg)

"LEG A LÁB" Alapfokú Mûvészeti Iskola

BERÉNYKE és BIHARSÁNY táncegyüttes bemutatója

Zene: DOMINÓ EGYÜTTES

 

"Édes Erdély" tippverseny

Erdélyi ételek és italok

 

Belépõdíj: 1.500 Ft


  • Belvíz után
  • 2006-02-06 16:17

52 millió Ft támogatást nyújtott az állam az augusztusi belvíz károsultjainak.

 

Kilencvenhét személlyel kötnek majd megállapodást a támogatás mértékérõl és feltételeirõl.

A megítélt támogatást részletekben, számlák alapján fizeti ki az önkormányzat.

 

Városunk a Magyar Államkincstár vis maior tartalékából 10 335 623 Ft támogatást kapott a belvíz elleni védekezés költségeire, 12 285 000 Ft-ot az önkormányzati ingatlanok helyreállítására.

 

Képek  az augusztusi állapotról:

 

 

 

 

Cikkhez tartozó fotók